Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
kup w dniach 27.04 - 30.06.2019 r. wędliny balcerzak oznaczone etykietą promocyjną
zarejestruj kod promocyjny z etykiety i numer dowodu zakupu w zakładce weź udział
zachowaj paragon i etykietę promocyjną!
wygrywaj nagrody!
POBIERZ REGULAMIN
PRODUKTY PROMOCYJNE
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE